Tekstgroep

Om van de vieringen waarin wij zingen ook echt jongerenvieringen te maken, bereiden wij deze voor met onze “tekstgroep”. Al zeker meer dan 40 jaar leest een groepje binnen ons koor de Bijbelteksten van die zondag en bedenkt daar dan een thema bij. De groep schrijft dan een openingstekst, toelichting, slottekst en voorbeden (tijdens de Corona Lockdown in 2020 hebben we dit in de vorm van filmpjes gedaan, die je hieronder kunt vinden). Hierbij komt dan de 1e of 2e lezing uit de Bijbel te vervallen maar wordt uiteraard wel het reguliere Evangelie gelezen.

Eén keer per jaar organiseren we een thema-avond waarop we met het gehele koor dit voorbereidende werk doen. Regelmatig zijn ook leden van het Pastoraal Team en/of de Pastoraatsgroep hierbij aanwezig om met ons mee te denken en ons uitleg te geven. Nadat we een thema bedacht hebben, zoeken we liederen uit ons repertoire die bij het gekozen thema passen.

Standaard zingen we tijdens een viering:
- Openingslied
- Gloria (niet in Vasten en Advent)
- Tussenzang
- Collectelied
- Onze Vader
- Communielied
- Slotlied

Dit breiden we regelmatig uit met:
- Geloofsbelijdenis
- Heilig
- Kyrie
- Marialied (o.a. in mei en oktober)

In ons repertoire hebben we ook liederen speciaal voor Goede Vrijdag, Pasen en uiteraard Kerst.

Social Media

Contact

Jongerenkoor JOKO
Krimpen aan den IJssel
Nederland

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.jokokrimpen.nl